godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

ZOSTAŃ LAUREATEM KONKURSU

Wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w corocznym konkursie plastycznym dla dzieci z całego świata. Dołączcie do Zosi z klasy 4a i Mikołaja – absolwenta naszej szkoły, których prace zdobyły medale i nagrody.

Wiek uczestników: 3 – 15 lat

Temat pracy: nie ma… puśćcie wodze fantazji, a znajdziecie obrazy, które na pewno zachwycą świat

Format: maksymalne wymiary 54×38 cm {w pionie lub poziomie}

Materiały: dowolna technika rysowania lub malowania, dająca efekt całkowicie płaskiej pracy (kredki, pastele, akwarele, mazaki, ołówki, itp.). Dopuszczalne są wydzieranki i wyklejanki, pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki.

Ważne: ocenie nie będą podlegać prace przypominające znane dzieła lub zawierające znaki, symbole i postacie objęte ochroną prawną.

Należy zakomponować cała kartkę, łącznie z tłem.

Termin składania prac w szkole: 22 października 2021 r.

Do pracy należy dołączyć formularz zgody wypełniony przez rodzica lub prawnego opiekuna. Druki otrzymacie u pani Iwony i pani Magdy

Nauczyciele koordynujący konkurs:

Klasy 1 – 3, pani Magdalena Będzińska, sala 018 {świetlica szkolna}

Klasy 4 – 8, pani Iwona Soj, sala 218

Konkurs sponsorowany jest przez japońską fundację wspierającą edukację artystyczną (Biiku Bunka Kyokai) we współpracy z: Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii, Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii, gazetą Yomiuri Shimbun, Japońską Federacją Projektowania Artystycznego, Stowarzyszeniem Japońskiej Edukacji Artystycznej oraz firmą Pentel Co., Ltd.

www.konkursplastyczny.pl

Czekamy na Wasze prace

Iwona Soj

Magdalena Będzińska

Skip to content