godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Historia Szkoły

Szkoła powstała w 1930 roku w budynku przy ul. Widnej 1 w Poznaniu z przeznaczeniem dla 27 Żeńskiej Szkoły Powszechnej.

Szkoła otrzymała także 3 ha ziemi, na której utworzono ogród i park szkolny.

Budynek Szkoły przy ul. Widnej 1, wybudowany w 1930r.

Pierwszą kierowniczką szkoły była p. Helena Sznaider. W 1934r. kierownictwo przejęła p. Czesława Szczerbowa i prowadziła tę placówkę do wybuchu II wojny światowej.

Podczas okupacji budynek służył za siedzibę wojska, a później było tu seminarium nauczycielskie dla niemieckich dziewcząt. W wyniku walk o Cytadelę w 1945 r. budynek szkolny i sale gimnastyczne zostały poważnie zniszczone.

Po pięcioletniej przerwie spowodowanej wojną, szkoła rozpoczęła zajęcia we wtorek 4 września 1945 r. Kierownictwo powierzono pani Stefanii Jasielskiej. W 1950 r. funkcję przejął mgr Czesław Majchrzak, później kierowniczką została doc. dr Halina Baczyńska, pod jej kierownictwem wypracowano nowatorskie formy i metody pracy dydaktycznej, które weszły na stałe do praktyki szkolnej. W okresie od 1961 r. do 1973 r. szkołą kierował pan Edmund Woźny.

W latach 1973 – 2002 dyrekcję szkoły objęła pani mgr Elżbieta Duszyńska. Za czasów jej kadencji, w 1992 roku szkołę przeniesiono do nowego gmachu na os. Winiary 2. W latach 2002-2022 dyrektorem była pani mgr Hanna Stankiewicz.

23 lutego 1975 r. nadano Szkole Podstawowej nr 27 imię Stefana Czarnieckiego i odsłonięto pamiątkową tablicę. 23 lutego 1979 r. nasza Szkoła otrzymuje sztandar.

Pamiątkowa tablica szkoły.

Obecnie w Szkole Podstawowej nr 27 dyrektorem jest pan Filip Socha.

Kolejne pokolenia rodziców przyprowadzają do nas swoje dzieci z ufnością, wiedząc, że ich pociechy pozostają w najlepszych rękach, pod fachową opieką odpowiednio wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Dbamy o to, aby uczeń kończący szkołę podstawową doskonale funkcjonował w domu i szkole. Był odpowiedzialny, ciekawy świata, krytyczny, rozważny, tolerancyjny, punktualny i otwarty.

Skip to content