godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

O szkole

Motto naszej szkoły:
„Szczęśliwe dzieci, zadowoleni rodzice, usatysfakcjonowani nauczyciele.”
Zapewniamy wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo, miłą atmosferę.
Atutem szkoły jest kameralność, co pozwala poznać każdego ucznia i jego potrzeby. U nas nikt nie jest anonimowy i każdy czuje się bezpiecznie.
Uczeń jest w centrum zainteresowania. Może liczyć na życzliwość i pomoc wszystkich pracowników.
Nasi nauczyciela stanowią wykwalifikowany zespół specjalistów.
Nasi uczniowie uczą się w klasach ogólnodostępnych i sportowych (gimnastyka artystyczna, piłka nożna). Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej mają zapewnioną naukę pływania.
Uczniowie klas 1-3 mają swoje sale w wydzielonym segmencie. Wszystkie przerwy spędzają pod opieką nauczycieli w wyznaczonych miejscach w klasie, w salce rekreacyjnej, na placu zabaw lub boiskach. Każde dziecko ma swoją szafkę na książki i przybory.
Naszym najmłodszym uczniom oferujemy ciekawe zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkolnej świetlicy. Dzieci mogą nie tylko odrabiać lekcje, ale uczestniczyć w różnorodnych zajęciach rozwijających zainteresowania i zdolności.
Uczniowie klas 1 – 4 zostali objęci programem „Owoce i warzywa w szkole”, dzięki czemu uczą się wzorców zdrowego i racjonalnego odżywiania się.
Szkoła posiada nowoczesne i estetyczne sale lekcyjne, w wielu klasach znajdują się interaktywne tablice multimedialne, dzięki którym uczniowie mogą korzystać z nowych technologii. Do dyspozycji uczniów są trzy sale gimnastyczne, dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, dwie pracownie komputerowe, sala multimedialna, biblioteka z bogatym księgozbiorem oraz czytelnią. Biblioteka wyposażona jest w komputery z dostępem do Internetu. Dla uczniów klas 7 i 8 prowadzone są zajęcia zawodoznawcze, dzięki którym mogą poznać dalsze etapy kształcenia.
W szkole znajdują się: stołówka, sklepik, automaty do napojów. Dzieci maja zapewnioną pomoc pielęgniarki.
Uczymy się przez działanie. Organizujemy zajęcia, które rozwijają samodzielność, kreatywność. Wycieczki, lekcje muzealne, zajęcia terenowe, warsztaty są dla dzieci źródłem nowych doświadczeń, poszerzają wiedzę ogólną i ułatwiają zrozumienie wielu ważnych zagadnień.
W klasach 4 – 8 pracujemy metodą projektu. Jest to okazja do samodzielnego zdobywania wiedzy, wspólnego rozwiązywania problemów, kształcenia umiejętności współpracy w grupie.
W szkole organizowane są konkursy, obejmujące bardzo szeroki zakres tematyki. Dają naszym uczniom szanse zaprezentowania swoich talentów i umiejętności, stanowią również początek dalszych zmagań na szczeblu międzyszkolnym, rejonowym i wojewódzkim.
Chętni uczniowie mogą działać w Szkolnym Wolontariacie „ Caritas”.
Dostosowujemy programy nauczania do możliwości i indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka. Uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych otrzymują dodatkowe wsparcie poprzez zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, spotkania z psychologiem i pedagogiem.
Jesteśmy otwarci na potrzeby dziecka, dlatego wspólnie z rodzicami tworzymy ofertę zajęć dodatkowych.
Dbamy o kultywowanie tradycji szkolnych i kształcenie postaw patriotycznych.
Wychowawcy zapraszają do współpracy rodziców w realizacji zadań wychowawczych szkoły. Organizują spotkania integracyjne, kiermasz świąteczny, różnorodne warsztaty, Dzień Dziecka.
Prężnie działa Rada Rodziców, która wspiera działania wychowawcze szkoły.
Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym: Radą Osiedla, Parafią św. Stanisława Kostki, Organizacją „Caritas” i przedszkolami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Poznaniu, Wojewódzkim Związkiem Piłki Nożnej, Klubami Sportowymi, SGA „Releve”, ZHP -37 Szczep Drużyn Harcerskich
Szkoła zdobyła certyfikat:

Szkoła z Klasą
Skip to content