godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Kalendarz na rok szkolny 2023/2024

  1.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  4 września 2023r.
  2.  Zimowa przerwa świąteczna    23 grudnia 2023r. –
1 stycznia 2024r.
  3.  Ferie zimowe  12-25 lutego 2024r.
woj. wielkopolskie  
  4.  Wiosenna przerwa świąteczna    28 marca – 2 kwietnia 2024r.
  5.    Egzamin ósmoklasisty  14-16 maja 2024r.
  6.  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach  21 czerwca 2024r.
  7.  Ferie letnie  22 czerwca-31sierpnia 2024  
Skip to content