godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Współpraca

W bieżącej pracy współpracujemy z:

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , pod którą podlega nasza szkoła

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1
ul. Słowackiego 54/56
60-521 Poznań
tel./fax. 61 639 76 65
adres e-mail: ppp1poznan@wp.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3
ul. Słowackiego 54/56
60-521 Poznań
tel./fax. 61 639 76 65
adres e-mail: ppp1poznan@wp.pl

– terapia indywidualna/rodzin

– zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i ich opiekunów

– diagnoza psychologiczna, pedagogiczna

https://www.ppp1.poznan.pl/
  1. Oratorium „Światełko” – świetlica socjoterapeutyczne

Czynna w godzinach popołudniowych. Dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych. Pomagają im w tym wychowawcy oraz wolontariusze.

W oratorium prowadzone są również zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, sportowe, kulinarne,                      dostosowane do trzech grup wiekowych.

    Ul. Winiarska 52

    60-653 Poznań

    Tel: 61 823 96 77

https://caritaspoznan.pl/placowki/oratorium-swiatelko

3.Jeżyckie Centrum Zdrowia Psychicznego

               Ul. Litewska 8

Tel:  61 841 79 67

– poradnictwo, diagnostyka

– terapia indywidualna, grupowa, rodzinna

http://www.psychiatria-poradnie.pl/?q=node/3

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
https://mopr.poznan.pl/rodzina-i-dziecko/wsparcie-rodziny/
Skip to content