godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Nasze działania

Nasze działania:

  1. W bieżącej pracy z uczniem, wsparcie ucznia w trudnych momentach.

Interwencyjnie  a także  długofalowo.

  1. Psychoedukacja – dla ucznia i rodzica.
  2. Spotkania indywidualne, poradnictwo i psychoedukacja, elementy poradnictwa prawnego, rodzinnego, socjalnego.
  3. Konsultacje, spotkania według potrzeb ucznia i rodzica.
  4. Spotkania o charakterze mediacyjnym – wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin w kryzysie, w kryzysie rozstania (rozpadu rodziny).
  5. Poradnictwo- baza danych (specjaliści, placówki), wskazówki możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej (medycznych, terapeutycznych, prawnych, socjalnych)

Pomagamy:

– uczyć się rozwiązywania szkolnych i domowych problemów

– poznawać siebie

– skuteczniej radzić sobie z emocjami

Wspieramy:

– w trudnych momentach i sytuacjach

Skip to content