godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Informacje Rady Rodziców

Szanowni Państwo! 

Rada Rodziców to organ szkolny, którego zadaniem jest reprezentowanie rodziców wszystkich uczniów szkoły. Poprzez zgromadzone fundusze, pochodzące z Państwa dobrowolnych i nieobowiązkowych wpłat, wspieramy rozwój naszych dzieci, ich pasji, staramy się poprawić ich bezpieczeństwo, a także uatrakcyjnić pobyt w szkole.      Zebrane środki finansowe przeznaczane są na potrzeby uczniów, dlatego też chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do wpłat. Państwa zaangażowanie i wsparcie finansowe jest niezwykle ważne. Prosimy o kierowanie do nas wszelkich uwag, propozycji i inicjatyw, w które jako Rada Rodziców możemy się zaangażować, które możemy wesprzeć. Wysokość dobrowolnej składki na rok szkolny 2022/23 wynosi 70 zł W sytuacji gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko, rodzice mogą dokonać tylko jednej wpłaty. Jeżeli składka stanowi zbyt duże obciążenie finansowe, można wpłacić dowolną sumę. Liczy się każda kwota. Dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie zrobić więcej.  

Pieniądze można wpłacać do Skarbników klasowych,
z zaznaczeniem, iż jest to kwota przeznaczona na realizację celów RR lub bezpośrednio na konto organu, które jest już INNE niż to z zeszłego roku. Poniżej NOWE konto RR 

Piotr Przybyła 

44 1090 1737 0000 0001 5161 7210 

w tytule należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 

Skarbnicy klasowi, wpisują tylko z jakiej klasy 

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/22: 

 • zakupiła pamiątkowe magnesy dla absolwentów szkoły 
 • dofinansowała zajęcia w szkole podczas ferii letnich  
 • sfinansowała dodatkowe nagrody książkowe na koniec roku szkolnego dla uczniów  kończących szkołę z wyróżnieniem 
 • zakupiła nagrody w konkursach organizowanych przez nauczycieli i pracowników szkoły 
 • współorganizowała atrakcje z okazji Dnia Dziecka 
 • zapraszała ciekawych gości  
 • uczestniczyła w zorganizowaniu Drzwi Otwartych 
 • sfinansowała zakup pamiątkowych dyplomów dla pierwszoklasistów 
 • brała udział w wydarzeniach kulturalnych szkoły 
 • zorganizowała słodkie niespodzianki z okazji Mikołajek oraz Dnia Kobiet 
 • współpracowała z Dyrekcją, Nauczycielami
  i Rodzicami w celu stworzenia jak najbardziej przyjaznego środowiska dla Uczniów SP 27 

 

Wszystkim Rodzicom, którzy – opłacając składki –  wspierają finansowo Radę Rodziców, serdecznie dziękujemy. Liczymy na Państwa dalszą współpracę. 

Zapraszamy na spotkania RR w roku szkolnym 2022/23 a także dzielenie się pomysłami i problemami! 

 

Skip to content