godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Aktualności Rady Rodziców

Szanowni Państwo!!!

w związku z szerokimi działaniami statutowymi służącym wszystkim dzieciom                       
 w naszej szkole poniżej przedstawiamy sprawozdanie z działalności  Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23:

WAŻNE!

WYDARZENIE TE NIE ODBYŁY BY SIĘ BEZ WASZEGO WSPARCIA FINANSOWEGO

W roku szkolnym 2022/23:

 • RR zakupiła pamiątkowe magnesy dla absolwentów szkoły,
 • dofinansowała zajęcia w szkole podczas ferii letnich ,
 • sfinansowała dodatkowe nagrody książkowe na koniec roku szkolnego dla wszystkich uczniów kończących rok szkolny z wyróżnieniem (bez względu na dokonywane przez poszczególne klasy wpłaty)

KOSZT całkowity to 3500 PLN,

 • zakupiła nagrody w konkursach organizowanych przez nauczycieli i pracowników szkoły,
 • współorganizowała i dofinansowała atrakcje z okazji Dnia Dziecka – lody,
 • zorganizowała Kawiarenkę podczas Festynu szkolnego,
 • uczestniczyła w zorganizowaniu Drzwi Otwartych,
 • sfinansowała zakup niespodzianek z okazji Dnia Nauczyciela, Mikołajek, Zajączka, Dnia Dziecka, Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet oraz w ostatnim tygodniu zajęć w szkole,
 • brała udział w wydarzeniach kulturalnych szkoły,
 • zainicjowała powrót do tradycji robienia zdjęć klasowych,
 • współpracowała z Dyrekcją, Nauczycielami i Rodzicami w celu stworzenia jak najprzyjaźniejszego środowiska dla Uczniów SP 27.

Wszystkim Rodzicom, którzy – opłacając składki –  wspierają finansowo Radę Rodziców, serdecznie dziękujemy. Liczymy na Państwa dalszą współpracę.

Prosimy o wpłaty w kwocie 70 złotych na rok, na Radę Rodziców na konto Skarbnika:

Piotr Przybyła               44 1090 1737 0000 0001 5161 7210
w tytule należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

NOWE konto RR 

Piotr Przybyła 

44 1090 1737 0000 0001 5161 7210 

w tytule należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 

Skarbnicy klasowi, wpisują tylko z jakiej klasy.

Skip to content