godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Godziny pracy

  1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00.
  2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o pełnieniu dyżurów opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych – określa czas pracy świetlicy, termin i sposób zgłaszania uczniów. Informacja o dyżurach jest udostępniana rodzicom/prawnym opiekunom w dzienniku elektronicznym Librus.
  3. W dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego świetlica jest nieczynna.
  4. Nauczyciele są zobowiązani do pełnienia dyżurów oraz zastępstw za nieobecnych pedagogów – w tym czasie świetlica jest zamknięta. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na wybrane lekcje przechodzą do biblioteki szkolnej.
Skip to content