godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zapisy do świetlicy odbędą się 1 września 2022r. w sali 018, od godz. 8.00 do 11.00.

– klasa 2 i 3

– klasa 1 – zapisy w czerwcu podczas zebrania z rodzicami

Lista przyjętych dzieci zostanie przygotowana na podstawie zapisów dokonanych

w tym dniu {klasa 1 – w czerwcu}. Liczba miejsc w świetlicy jest określona przez przepisy oświatowe. O przyznaniu miejsca dla dzieci z klasy 3 może decydować kolejność zgłoszeń.

Rodzice uczniów z klasy 1 w dniu 1 września mogą wypisać dziecko ze świetlicy lub dopisać do listy.

Wszyscy rodzice 1 września 2022r. pobierają dokumenty niezbędne do zapisu dziecka. Formularze będą też dostępne pod koniec sierpnia na stronie internetowej szkoły.

Wypełnione dokumenty należy przekazać nauczycielowi w świetlicy do 2 września 2022 r.

Niedostarczenie dokumentów w terminie skutkuje wykreśleniem dziecka z listy.

KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA DZIECI {na podstawi regulaminu świetlicy}

  • uczniowie klasy I
  • uczniowie klasy II
  • uczniowie klasy III

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

§ 7. 1. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

Skip to content