godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Wielka Liga Czytelników – sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji projektu

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników

„Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”

w roku szkolnym 2019/2020

Nazwa przedszkola/szkoły/biblioteki realizującej projekt:

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu  
  1. Zadania obowiązkowe:
Zad.1Zdobycie przez uczniów szkoły 50%sprawności czytelniczych Wielkiej Ligi Czytelników.Zadanie zostało zrealizowane.Zad.2Promocja baśni i legend.„Baju bajanie i legend opowiadanie” – cykl bibliotecznych spotkań, podczas których uczniowie słuchali polskich legend oraz rozwiązywali przygotowane (w oparciu
o wysłuchane teksty) krzyżówki, zagadki, quizy. Całość zakończyła się konkursem plastycznym, polegającym na wykonaniu w grupach plakatów lub prac przestrzennych związanych
z tematyką zajęć.      
  1. Zadania dodatkowe:
Zad.1Spotkanie autorskie.16 grudnia 2019 r. odbyły się w naszej szkole spotkania autorskie z pisarką Wandą Szymanowską. Tego dnia z naszym gościem spotkały się dwie grupy dzieci. Z uczniami klas pierwszych pani Szymanowska przeprowadziła zajęcia warsztatowe w oparciu o książkę „Tomcio Telefoncio” (tematyka związana
z problemem fonoholizmu wśród dzieci). Natomiast uczniowie klas trzecich i klasy czwartej mieli okazję porozmawiać
o problemach narodowościowych nawiązując do własnych doświadczeń i Zainy – tytułowej bohaterki drugiej książki prezentowanej przez pisarkę.
Zad.2Przeprowadzenie imprezy czytelniczej.„Książka na wybiegu” to ogólnoszkolny projekt, którego celem była promocja biblioteki
i czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły. Gala odbyła się 5 grudnia 2019r. w sali gimnastycznej. W projekcie wzięły udział wszystkie klasy 4 – 8. Ich zadaniem było: wylosowanie jednego tytułu książki, wypożyczenie jej, zapoznanie się z jej treścią
i w oparciu o to, przygotowanie krótkiego
(do 4 min.) show, które klasy przedstawiły podczas uroczystej gali. Do zadań klas należało również wykonanie plakatów promujących przedstawiany tytuł; plakaty te tworzyły wystrój sali podczas uroczystości. Całość pracy zespołów klasowych podlegała ocenie jury,
w skład którego wchodzili: nauczyciele -muzyki, plastyki, pani Dyrektor, przedstawiciel Rady Rodziców (sponsor nagrody głównej).
Gala skupiła w jednym miejscu społeczność całej szkoły, gdyż dzieci klas 1-3 zajęły miejsca na widowni. Podsumowanie –bardzo duży wkład pracy, świetna zabawa, ogromna satysfakcja!            
Skip to content