godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Rekrutacja do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

odbywać się będzie w dniach 6-27 kwietnia 2020r.

Prosimy rodziców aby zgłoszenia (dzieci z obwodu szkoły)

lub wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły oraz pozostałe dokumenty (dzieci z innych obwodów)

wypełnić elektronicznie i wysłać pocztą tradycyjną(za potwierdzeniem odbioru) lub skan drogą elektroniczną – tylko do szkoły pierwszego wyboru.

Wszystkie potrzebne dokumenty będzie można pobrać ze strony internetowej: http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa.

Na tej stronie też :terminy i kryteria rekrutacji.

Warto też powiadomić mailowo placówkę pierwszego wyboru o fakcie wysłania wniosku(zgłoszenia) pocztą.

a`mail szkoły: sekretariat@sp27poznan.pl

Informacje o obwodach można znaleźć na stronie:http://sip.poznan.pl/sip/adr_raport/.

Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach Miasta i NABÓR oraz w szkole.

Skip to content