godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Informacja o pracy szkoły w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. S. Czarnieckiego w Poznaniu informuję, że w oparciu o rekomendacje władz Miasta Poznania zawieszamy zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze (również działanie świetlicy) od dnia 11 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r.

Decyzję taką podejmujemy, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Jednocześnie informujemy, że Par. 18 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach stanowi, iż dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Ponadto informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni w przypadku zamknięcia placówki.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Skip to content