Nauczyciele

Dyrektor
Stankiewicz Hanna

Zastępca dyrektora
Mucha Elżbieta

Wychowawcy rok szkolny 2018/2019

Kl. 1 a p. Małgorzata Sadowska

Kl. 1 b p. Małgorzata Kaczmarek

Kl. 2 a p. Iwona Soj

Kl. 2 b p. Anna Jakubowska

Kl. 3 a p. Zofia Kossowska

 

Kl. 4 a p. Anna Polcyn

Kl. 4 b p. Beata Włodarczyk 

Kl. 4 c p. Hanna Kaźmierska

Kl. 5 a p. Lidia Henschke

Kl. 5 b p. Elżbieta Konieczek-Woźniak 

Kl. 6 a p. Mariusz Niewrzendowski

Kl. 6 b p. Wiesława Szumigała

Kl. 6 c p. Małgorzata Brok

Kl. 7 a p. Justyna Jasierska-Frączek

Kl. 7 b p. Dorota Świt

Kl. 8 a p. Iwona Olszewska 

Kl. 8 b p. Lidia Szwajkowska

 

Kl. III A Baliga Elżbieta

Kl. III B Weber-Ciesielczyk Joanna 

Kl. III C Socha Filip