godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym

Istotne zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co oznacza, iż na terenie województwa wielkopolskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
Tym samym termin 11 maja 2020 r. jako dzień rozpoczęcia rekrutacji elektronicznej i składania wniosków jest terminem NIEAKTUALNYM.
Pozostałe terminy rekrutacji wynikające z Zarządzenia WKO są również anulowane.
Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa.
Szczegółowe i bieżące  informacje w sprawie zasad rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Skip to content