godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Zebranie Rady Rodziców

Zapraszamy wszystkich delagatów klas na spotkanie Rady Rodziców  w dniu  01.10. 2019r. o godz. 18.00 Państwa obecność jest niezbędna do ukonstytuowania nowej Rady.

Serdecznie zapraszamy pozostałych rodziców, którym sprawy naszych dzieci ,,leżą na sercu” i którzy chcą uczestniczyć w organizacji życia w szkole.

Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji i wniosków na adres: radarodzicow@sp27poznan.pl

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Rodziców                                                                                                                                                         Piotr Adamczyk

Skip to content