godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

ZAPISY DO ŚWIETLICY

ZAPISY DO ŚWIETLICY – ROK SZKOLNY 2018/2019

DO ŚWIETLICY PRZYJMOWANE SĄ DZIECI, KTÓRYCH OBOJE RODZICE/OPIEKUNOWIE PRACUJĄ {w czasie gdy dziecko przebywa w świetlicy świadczą na rzecz pracodawcy pracę w czasie i miejscu przez niego określonym}

  • z rodzin pełnych – w których oboje rodzice / opiekunowie pracują
  • z rodzin niepełnych – w których matka / ojciec / prawny opiekun pracuje

„Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy”, która jest podstawą do objęcia ucznia opieką, będzie wydawana w dniu rozpoczęcia roku szkolnego od godz. 8.00 do 12.00 w świetlicy {sala 018}.

Do pobrania Karty są zobowiązani rodzice dzieci z klasy 1, którzy dokonali zapisu

w czerwcu oraz rodzice uczniów z klasy 2 i 3.

Zwrot wypełnionych kart do 7 września 2018r.

Niepobranie Karty 3 września 2018r. lub niedostarczenie wypełnionego dokumentu

w wyznaczonym terminie powoduje wykreślenie dziecka z listy.

Zgodnie z przepisami w grupie świetlicowej przypadającej na jednego nauczyciela powinno przebywać 25 uczniów – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w Sprawie Ramowych Statutów Publicznego Przedszkola oraz Publicznych Szkół – dz. u. z 2001r. , nr 61, poz. 624.

Kolejność przyjmowania dzieci

  • uczniowie klasy I
  • uczniowie klasy II
  • uczniowie klasy III

Zapisy i pobieranie Kart zgłoszenia – 3 września 2018r. w godz. 8.00 – 12.00

w świetlicy szkolnej {sala 018}.

Zebranie z rodzicami odbędzie się w drugim tygodniu września. Proszę zwracać uwagę na informacje pojawiające się na tablicy ogłoszeń przed świetlicą.

Skip to content