godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Zapisy do świetlicy szkolnej

Informujemy, że w dniu 4 września w godz. 9.30 – 11.30  w sali 010 odbędą się zapisy do świetlicy.

Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie z klas 1- 3 (ze względu na czas pracy rodziców).  

W każdym roku szkolnym wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka.

Kolejność przyjmowania dzieci (na podstawie regulaminu świetlicy):

  • uczniowie z klasy 1,
  • uczniowie z klasy 2,
  • uczniowie z klasy 3.

O przyznaniu miejsca dla dzieci z klasy 3 może decydować kolejność zgłoszeń.

Karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej szkoły ( zakładka „Dokumenty szkoły”), w sekretariacie lub sali 010 w dniu zapisów.

Wypełnione dokumenty należy przekazać nauczycielom świetlicy do dnia 5 września 2023 r.

Niedostarczenie dokumentów w terminie skutkuje wykreśleniem dziecka z listy.

Przypominamy, że w dniu rozpoczęcia roku szkolnego świetlica jest nieczynna.

Skip to content