godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

ŚWIETLICA 2020/2021 – WAŻNE INFORMACJE

  1. Świetlica będzie czynna od 2 września 2020r. {6.30 – 17.00}.
  2. Zasady przyjmowania uczniów – zgodnie z wcześniejszą informacją dostępną na stronie internetowej szkoły.
  3. Zapisy dzieci odbędą się 1 września 2020r. w godz. 8.00 – 12.00 w holu szkoły.

Wypełnione „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” należy dostarczyć wychowawcy grupy 2 września 2020r. Niedostarczenie dokumentu w tym dniu skutkuje wykreśleniem ucznia z listy.

  1. Zebranie z rodzicami odbędzie 3 września 2020ro godz. 17.00 w stołówce szkolnej. Przestawione zostaną zasady organizacji pracy: podział na grupy wychowawcze, opieka podczas posiłków w stołówce szkolnej, Plan Pracy Świetlicy, Programy Pracy, wyjazdy na basen, zasady przebywania w placówce, przepisy regulujące odbiór dzieci. Szczegółowo omówione zostaną wytyczne dla świetlicy obowiązujące w czasie epidemii COVID-19.

Magdalena Będzińska

koordynator pracy świetlicy szkolnej

Skip to content