godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Ocenianie kształtujące na matematyce

Jak widzicie…w mijającym miesiącu..literka iii..jak inspiracja,inicjatywa,innowacja jest w naszej szkole baaaaardzo widoczna😄🙂🙃

Pozostaje nam opowiedzieć o …

Innowacji „Matematyka jest OK”😉,która jest adresowana do Uczniów klasy 4a,5b,6a,7b i 8a.

Główną motywacją opracowania tej innowacji jest potrzeba

👍zapewnienia uczniom komfortu uczenia się

👍 zbudowanie pozytywnych relacji w klasie,

👍stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i zainteresowania nauką.

Ocenianie kształtujące opiera się na 5 fundamentach:

1. Cele uczenia się – aby uczniowie wiedzieli, czego będą się uczyli i kryteria oceniania – aby uczniowie wiedzieli, co będzie podlegało ocenie

2. i 3. Dialog i informacja zwrotna – aby uczniowie wiedzieli, co zrobili dobrze, a co źle, co należy poprawić i jak należy się dalej uczyć

4. Współpraca-aby uczniowie nabywali tej kluczowej kompetencji w sposób naturalny na każdej lekcji

i samoocena i ocena koleżeńska-aby uczniowie potrafili wskazywać swoje mocne strony a także rozumieli na czym polega konstruktywna krytyka

5. NaCoBeZu-aby uczniowie mieli pełną świadomość na co będziemy zwracać uwagę i aby rozwijała się w nich odpowiedzialność w procesie uczenia.

Mamy nadzieję, że ta innowacja przyniesie wszystkim Uczniom poczucie, że mogą i potrafią…każdy na miarę swoich możliwości ..w swoim tempie…wzrastać ..razem…w przyjaznej atmosferze.😘🙂😄🙃

Skip to content