godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Nasze prace – ekologiczne pojazdy i ekologiczne ludki

W lutym 2021 roku podczas zajęć online z techniki w klasach 4 i 5 dzieci tworzyły “ekologiczne pojazdy”i „ekologiczne ludki”. Prace przestrzenne wykonane były z surowców wtórnych, czyli z odpadów, które mogą być wykorzystane powtórnie. Uczniowie wykorzystywali papier, butelki typu PET, tworzywa sztuczne, folie itp. Technika tworzenia była zupełnie dowolna. Można było ciąć, kleić, zszywać czyli łączyć ze sobą dostępne materiały w dowolny sposób. Ograniczeniem była tylko wyobraźnia! Wszystkie ekologiczne pojazdy i ludki charakteryzowały się oryginalnością i pomysłowością.

Skip to content