godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

LAUREACI KONKURSU RADY RODZICÓW

Rozstrzygnięcie konkursu z nagrodami dla klas mający na celu zachęcenie do wpłacania składek na Radę Rodzicow Szkoły.

Przypominamy, że warunkiem udziału klasy w konkursie jest dokonanie wpłaty całej składki, tj. 50 zł, na Radę Rodziców przez minimum 60% uczniów danej klasy. Konkurs trwał do końca maja 2020r.

Dla trzech zwycięskich klas zostaną ufundowane nagrody pieniężne  w wysokości:

1 miejsce  –  60% kwoty wpłaconej przez klasę na Radę Rodziców

2 miejsce  –  40% jw.

3 miejsce  –  20% jw.

które klasa przeznaczy na dowolnie wybrany przez siebie cel. 

Przykład: w klasie jest 20 uczniów x 50 zł = 1000 zł wpłata 600 zł (spełniony warunek uczestnictwa w konkursie).

Rozstrzygnięcie konkursu:

Miejsceklasailość uczniów w klasiemax kwota do wpłaceniawpłacona kwotaprocent wpłaconych środkównagroda
1.2a2211001100100%660
2.1a20100065065%260
3.7c20100054054%100*
4.7b21105037536% 
5.6b26130036528% 

* pomimo niespełnienia kryteria 60% wpłat przez klasę  7c, Rada Rodziców wyjatkowo  przyznała  nagrodę  w wysokości 100 zł.

Wszystkim klasom DZIĘKUJEMY za dokonanie wpłaty a klasom nagrodzonym  GRATULUJEMY!

Jednocześnie zachęcamy do wpłat na Radę:

 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 27 w Poznaniu                                                                                                 nr rachunku 76 1320 1016 7750 2180 2000 0001                                                                                                         W  tytule  prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której dziecko uczęszcza.

                                                                                                                                             Piotr Adamczyk                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Rodziców   

                                                                                                                                               601 75 46 02                                                                                                                                         kontakt: radarodzicow@sp27poznań.pl

Skip to content