godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

UWAGA: KONTO BANKOWE :                                                                                                                                         Wychodząc naprzeciw  Państwa oczekiwaniom Rada Rodziców dla wpłat składek otworzyła konto bankowe w Banku Pocztowym.                                                                                                                      

Skladki można wpłacać (dane do przelewu): 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 27 w Poznaniu

Nr rachunku: 76 1320 1016 7750 2180 2000 0001

W tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której dziecko uczęszcza.

Skip to content