godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

KONKURS RADY RODZICÓW

KONKURS Z NAGRODAMI DLA KLAS, MAJĄCY NA CELU ZACHĘCENIE DO WPŁACANIA SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW SZKOŁY.

Warunkiem udziału klasy w konkursie jest dokonanie wpłaty  całej składki, tj. 50 zł na Radę Rodziców przez minimum 60% uczniów danej klasy. Konkurs trwa do końca maja 2020 r.

Dla trzech zwyciężkich klas zostaną ufundowane nagrody pieniężne w wysokości:

   1 miejsce      60% kwoty wpłaconej przez klasę na Radę Rodziców                                                                               2 miejsce      40% jw.                                                                                                                                                           3 miejsce      20% jw. 

które klasa przeznaczy na dowolnie wybrany przez siebie cel.

Przykład: w klasie jest 20 uczniów x 50 zł daje 1.000 zł – wpłata 600 zł (spełniony warunek uczestnictwa w konkursie)

Prosimy pamiętać,  że wspierająć finansowo Radę Rodziców mamy większe szanse na działanie. W zeszłym roku dzięki wpłatom możliwe było m.in. dofinansowanie półkolonii odbywających się na terenie szkoły czy też zoganizowanie lodziarni na Dzień Dziecka. Im więkze wpłaty tym większe możliwości działania Rady Rodziców.

Zachęcamy klasy i Rodziców do udziału w konkursie. 

Skip to content