godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Pracownicy szkoły

Dyrektor
Filip Socha

Zastępca dyrektora
Joanna Weber-Ciesielczyk

Wychowawcy rok szkolny 2022/2023:
Kl. 1 a – Teresa Danak
Kl. 1 b – Magdalena Abłażej-Piątkowska
Kl. 1 c – Anna Jakubowska
Kl. 2 a – Małgorzata Kaczmarek
Kl. 2 b – Małgorzata Sadowska
Kl. 3 a – Soj Iwona
Kl. 3 b – Kossowska Zofia
Kl. 4 a – Elena Jankowska
Kl. 4 b – Natalia Wopińska
Kl. 5 a – Małgorzata Brok
Kl. 5 b – Tomasz Tylman
Kl. 6 a – Justyna Jasierska-Frączek
Kl. 6 b – Lidia Szwajkowska
Kl. 7 a – Joanna Weber-Ciesielczyk
Kl. 8 a – Iwona Olszewska
Kl. 8 b – Urszula Urbańska
Kl. 8 c – Paulina Boruszak
Kl. 8 d – Mariusz Niewrzendowski

Język polski:
Lidia Szwajkowska
Tomasz Tylman

Język angielski:
Paulina Boruszak
Iwona Olszewska
Elena Jankowska

Język niemiecki:
Małgorzata Stefaniak

Historia, Wiedza o społeczeństwie:
Urszula Urbańska
Mariusz Niewrzendowski

Matematyka:
Joanna Weber-Ciesielczyk
Justyna Jasierska-Frączek
Katarzyna Frankowska

Fizyka:
Maciej Gielnik

Biologia:
Agnieszka Bielska

Przyroda, Geografia:
Wiesława Szumigała

Chemia:
Julita Borowiak

Informatyka:
Natalia Wopińska
Ewelina Rajchel

Technika:
Natalia Wopińska

Plastyka:
Iwona Soj

Muzyka:
Ewelina Rajchel

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Mariusz Niewrzendowski

Wychowanie fizyczne, trenerzy:
Małgorzata Brok
Filip Socha
Paweł Samulczyk
Magdalena Gienieczko-Osińska
Patryk Kniat
Patryk Chabowski
Jakub Golański

Religia:
Krzysztof Kaźmierczak

Wychowanie do życia w rodzinie:
Urszula Urbańska

Wychowawcy świetlicy szkolnej:
Magdalena Będzińska
Małgorzata Sokołowska
Małgorzata Golańska
Jakub Golański

Nauczyciel bibliotekarz:
Beata Guzewska

Psycholog:
Agnieszka Alabrudzińska

Pedagog:
Magdalena Świderek-Kleczewska

Doradca zawodowy:
Justyna Jasierska-Frączek


Skip to content