godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Prezydium Rady

Przewodnicząca

Marta Szmytkowska

Zastępca przewodniczącej

Jacek Olszewski

Sekretarz

Marta Sobańska

Skarbnik

Katarzyna Bączyk

Członkowie

Alicja Janotka-Wilk

Ilona Tomaszewska

Kontakt do Rady:

rada.rodzicow@sp27poznan.onmicrosoft.com

 

Skip to content