godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Prezydium Rady

RADA RODZICÓW SP 27 

2022/2023 

 

 

Przewodnicząca 

Marta Szmytkowska  

 

Zastępca przewodniczącej 

Agnieszka Kołodziejczak 

 

Sekretarz 

Julia Bujak-Misiak 

 

Skarbnik 

Piotr Przybyła 

 

Członkowie 

Małgorzata Gawłowska 

Jacek Olszewski 

Skip to content