godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Informacje Rady Rodziców

Szanowni Państwo!
Rada Rodziców to organ szkolny, którego zadaniem jest reprezentowanie rodziców wszystkich uczniów szkoły. Poprzez zgromadzone fundusze, pochodzące z Państwa dobrowolnych i nieobowiązkowych wpłat, wspieramy rozwój naszych dzieci, ich pasji, staramy się poprawić ich bezpieczeństwo, a także uatrakcyjnić pobyt w szkole.
Zebrane środki finansowe przeznaczane są na potrzeby uczniów, dlatego też chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do wpłat. Państwa zaangażowanie i wsparcie finansowe jest niezwykle ważne. Prosimy o kierowanie do nas wszelkich uwag, propozycji i inicjatyw, w które jako Rada Rodziców możemy się zaangażować, które możemy wesprzeć.
Decyzją nowej Rady z dnia 22.09.2021r. została utrzymana wysokość dobrowolnej składki; wynosi ona  50zł na rok szkolny. W sytuacji gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko, rodzice mogą dokonać tylko jednej wpłaty. Jeżeli składka stanowi zbyt duże obciążenie finansowe, można wpłacić dowolną sumę. Liczy się każda kwota. Dzięki Państwu wsparciu jesteśmy w stanie zrobić więcej.
Pieniądze można wpłacać do Skarbników klasowych,
z zaznaczeniem, iż jest to kwota przeznaczona na realizację celów RR lub bezpośrednio na konto organu, prowadzone przez Panią Skarbnik:

Bank Millennium
Katarzyna Bączyk
86 1160 2202 0000 0005 0417 3925
w tytule należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Rada Rodziców, w zależności od środków  jakimi dysponuje:
kupuje pamiątkowe tarcze dla absolwentów szkoły
dofinansowuje wycieczki szkolne organizowane przez nauczycieli i Samorząd Szkolny
finansuje dodatkowe nagrody książkowe na koniec roku szkolnego dla uczniów  kończących szkołę
z wyróżnieniem
kupuje nagrody w konkursach organizowanych przez nauczycieli w ramach zajęć przedmiotowych
organizuje festyn z okazji Dnia Dziecka
dofinansowuje organizację półkolonii w czasie ferii zimowych jak i letnich, które odbywają się na terenie naszej szkoły
zaprasza ciekawych gości
uczestniczy w zorganizowaniu turniejów sportowych
finansuje zakup pamiątkowych dyplomów dla pierwszoklasistów
dofinansowuje inne inicjatywy, które służą naszym dzieciom, a wymagają nakładów finansowych

Wszystkim Rodzicom, którzy – opłacając składki –  wspierają finansowo Radę Rodziców, serdecznie dziękujemy. Liczymy na Państwa dalszą współpracę.

Skip to content