godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Informacje Rady Rodziców

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców to organ szkolny, którego zadaniem jest reprezentowanie rodziców wszystkich uczniów szkoły. Poprzez zgromadzone fundusze, pochodzące z Państwa dobrowolnych i nieobowiązkowych wpłat, wspieramy rozwój naszych dzieci, ich pasji, staramy się poprawić ich bezpieczeństwo, a także uatrakcyjnić pobyt w szkole.

Zebrane środki finansowe finansowe przeznaczane są na potrzeby uczniów, dlatego też chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do wpłat. Państwa zaangażowanie i wsparcie finansowe jest niezwykle ważne. Prosimy o kierowanie do nas wszelkich uwag, propozycji i inicjatyw, w które jako Rada Rodziców możemy się zaangażować, które możemy wesprzeć.

Decyzją nowej Rady z dnia 1.10.2019r. została utrzymana wysokość dobrowolnej składki; wynosi ona  50zł na rok szkolny. W sytuacji gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko, rodzice mogą dokonać tylko jednej wpłaty. Jeżeli składka stanowi zbyt duże obciążenie finansowe, można wpłacić dowolną sumę. Liczy się każda kwota.Dzięki Państwu wsparciu jesteśmy w stanie zrobić więcej. 

Rada Rodziców, w zależności od środków  jakimi dysponuje:

  • kupuje pamiątkowe tarcze dla absolwentów szkoły
  • dofinansowuje wycieczki szkolne organizowane przez nauczycieli i Samorząd Szkolny
  • finansuje dodatkowe nagrody książkowe na koniec roku szkolnego dla uczniów  kończących szkołę z wyróżnieniem
  • kupuje nagrody w konkursach organizowanych przez nauczycieli w ramach zajęć przedmiotowych
  • organizuje festyn z okazji Dnia Dziecka
  • dofinansowuje organizację półkolonii w czasie ferii zimowych jak i letnich, które odbywają się na terenie naszej szkoły
  • pomaga w organizacji Kiermaszu Świątecznego
  • uczestniczy w zorganizowaniu Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego
  • finansuje zakup pamiątkowych dyplomów dla pierwszoklasistów
  • dofinansowuje inne inicjatywy, które służą naszym dzieciom, a wymagają nakładów finansowych                                                                                                                                                                            

W ubiegłym roku szkolnym zebrane środki finansowe przeznaczyliśmy na:

– sfinansowanie upominków i dyplomów dla pierwszoklasistów, które zostały wręczone podczas uroczystości  pasowania na ucznia                                                                                                                                                        –  słodycze, które były rozdawane uczniom z okazji mikołajek                                                                                    –  lody z okazji Dnia Dziecka                                                                                                                                            –  dofinansowanie półkolonii (zimowy ch i letnich dla klas 1-3 oraz starszych                                                          –  nagrody w konkursach organizowanych przez nauczycieli                                                                                      –  dofinansowanie organizacji turnieju siatkarek w naszej szkole                                                                                –  zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego dla wszystkich klas szkoły podstawowej

Wszystkim Rodzicom, którzy – opłacając składki –  wspierają finansowo Radę Rodziców, serdecznie dziękujemy. Liczymy na Państwa dalszą współpracę.

Kontakt: radarodziców@sp27poznań.pl

Skip to content