godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Rada Rodziców

Szanowni Państwo,

przypominamy o możliwości odzyskania 30% środków wpłaconych na Radę Rodziców w ubiegłych latach. Prosimy więc przedstawicieli klas o złożenie stosownych wniosków do dnia 30.06.2018 roku i jednocześnie informujemy, że decyzją uchwały Rady Rodziców z dnia 30.01.2018r. w przypadku niewykorzystania powyższego dofinansowania środki przepadną i zostaną przeznaczone na inne cele statutowe Rady.

W przypadku jakchkolwiek wątpliwości proszę o kontakt.

                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Rodziców

                                                                                                                                                Piotr Adamczyk

Skip to content