Zarządzenie dyrwektora szkoły w sprawie zasad zaliczenia godzin kształcenia na odległość

Informacje dostępne w linkach:

http://www.sp27poznan.pl/image/160388289453552300

http://www.sp27poznan.pl/image/160388290427439800