Sześciolatek w szkole

Oddział przedszkolny to znakomite wprowadzenie dzieci w świat nauki, przy równoczesnym zachowaniu maksymalnej troski o spokojny i dostosowany do wieku rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka.

Oddział czynny jest w godzinach 8.00 - 16.00 (w razie potrzeby do dyspozycji jest jeszcze świetlica szkolna). W tym czasie organizowane są:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • zabawy w małych grupach i indywidualnie,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 • spotkania z literaturą dziecięcą,
 • zajęcia plastyczne, muzyczne,
 • spacery,
 • zabawy na nowym placu zabaw oraz w znakomicie wyposażonej sali rekreacyjnej.

Dzieci mają również czas na spokojne spożywanie posiłków (pierwsze i drugie śniadanie oraz odpłatny obiad w stołówce szkolnej).
Oferujemy Państwu wykwalifikowany zespół pedagogów, specjalistów wychowania przedszkolnego. Poza tym mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych:

 • gimnastyka korekcyjna,
 • logopedia,
 • katecheza,
 • rytmika(odpłatnie),
 • język angielski (odpłatnie)
 • zajęcia taneczne - "Hajdasz" (odpłatnie).

Ponad to do dyspozycji uczniów i rodziców są psycholog, pedagog oraz pielęgniarka szkolna.

Organizujemy ciekawe wycieczki edukacyjne (zwiedzanie zakątków Poznania), wyprawy przyrodnicze służące rozbudzeniu dziecięcej ciekawości świata (gospodarstwo agroturystyczne, Nowe ZOO).