Statut szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania

Statut Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego wraz z Wewnątrzszkolnym Sustemem Oceniania dostępny jest tu.