Spotkania z rodzicami

Plan konsultacji, spotkań z rodzicami i stałych Rad Pedagogicznych

w roku szkolnym 2017/2018

 

11 września

Rada Pedagogiczna

 

14 września

Zebrania z rodzicami

 

17.00 – szkoła podstawowa

           18.00 – gimnazjum

30 października

Konsultacje

 

27  listopada

 

Konsultacje

 

 

 

18 grudnia

konsultacje

5 stycznia

podajemy zagrożenia oceną niedostateczną i naganną  zachowania,

konsultacje

29 stycznia

Proponowane oceny semestralne

 

5 lutego

Konferencja klasyfikacyjna

 

8 lutego

Zebrania z rodzicami

17.00 – szkoła podstawowa

           18.00 – gimnazjum

 

28 lutego

Konferencja analityczna

 

26 marca

konsultacje

23 kwietnia

Konsultacje

18 maja

podajemy zagrożenia ocena niedostateczną i naganną zachowania,

 

28 maja

Zebrania z rodzicami

7  czerwca

przewidywane oceny

końcoworoczne

 

18 czerwca

Konferencja klasyfikacyjna

 

20 czerwca

Konferencja analityczna

 

22 czerwca

Zakończenie zajęć dydaktycznych