Spotkania z rodzicami

Plan konsultacji, spotkań z rodzicami i stałych Rad Pedagogicznych
w roku szkolnym 2016/2017

12 września Rada Pedagogiczna
15 września Zebrania z rodzicami:
17.00 – szkoła podstawowa
18.00 – gimnazjum
24 października Konsultacje

28 listopada

Konsultacje
19 grudnia Podajemy zagrożenia oceną niedostateczną i naganną  zachowania.
19 grudnia Zebrania z rodzicami:
17.00 – szkoła podstawowa
18.00 – gimnazjum.
16 stycznia

Proponowane oceny semestralne.

23 stycznia

Konferencja klasyfikacyjna.

26 stycznia Zebrania z rodzicami:
17.00 – szkoła podstawowa
18.00 – gimnazjum.
15 lutego

Konferencja analityczna.

27 lutego

Konsultacje 
17.00 – szkoła podstawowa
18.00 – gimnazjum
27 marca Konsultacje
24 kwietnia Konsultacje
22 maja Podajemy zagrożenia ocena niedostateczną i naganną zachowania.
22 maja Zebrania z rodzicami.
5 czerwca Przewidywane oceny końcoworoczne.
19 czerwca Konferencja klasyfikacyjna.
21 czerwca Konferencja analityczna.
23 czerwca Zakończenie zajęć dydaktycznych.