Scenariusz zajęć etyki klasa 4

Temat: Prawa a przywileje.

Cele ogólne:

 • rozumienie pojęcia prawa;
 • znajomość swoich praw;
 • odróżnianie prawa od przywilejów;
 • budowanie wrażliwość na dobro

Cele operacyjne:

                Uczeń:

 • Poszukuje informacji w różnorodnych źródłach;
 • Zadaje pytania prowadzące do lepszego rozumienia pojęć;
 • Dzieli się zdobytymi informacjami;
 • Współpracuje w grupie;
 • Posiada podstawową wiedzę o prawach dziecka;
 • Posiada podstawową wiedzę o prawach ucznia;
 • Rozumie pojęcia prawa jako uprawnienia;
 • Odróżnia prawo do od przywileju;
 • Jest świadomy zagrożeń wynikających z naruszania praw dziecka

Przebieg zajęć:

Uczniowie na zajęciach powinni posiadać telefony z dostępem do Internetu (można wykorzystać dostęp WiFi) oraz zainstalowane aplikacje do odczytywania qr kodów.

Lp

ćwiczenie

Przebieg ćwiczenia

czas

 1.  

Odkrywamy temat zajęć – puzzle

 • Uczniowie losują fragment tematy zajęć na kartkach przygotowanych przez nauczyciela
 • Układają wspólnie napis – temat lekcji na ławkach umieszczonych na środku Sali
 • Wspólnie odczytują temat.

5 min

 1.  

Fontanna pytań

 • Uczniowie logują się do aplikacji classlab do klasy zgodnie z ID podanym na tablicy multimedialnej
 • Zgłaszają własne pytania – umieszczane w losowej kolejności
 • Wspólnie odczytują pytania i układają ich listę na tablicy
 • Dodają wspólne nowe pytania

15 min

 1.  

Szukamy odpowiedzi

 • Nauczyciel dzieli uczniów na pary poprzez losowanie
 • Każdej parze daje kopertę zawierającą zaszyfrowane w qr kodach informacje (zgodne z załącznikiem 1)
 • Uczniowie odszyfrowują informacje i zapisują na otrzymanych kartkach
 • Uczniowie dzielą się zdobytymi informacjami
 • Wspólnie decydują na jakie pytania znaleźli odpowiedź i zapisują je na tablicy

25 min

 1.  

Zabawa w parach „Czy mogę?”

 • Uczniowie ponownie siadają w parach zgodnie z losowaniem
 • Kolejno zadają sobie pytania:

o   Czy mogę dotknąć twojego nosa?

o   Czy mogę dotknąć twoich włosów?

o   Czy mogę pobawić się twoimi kredkami?

o   Czy mogę wziąć na chwilę twój telefon?

o   Czy mogę cię poczęstować cukierkiem?

o   Czy możemy się do siebie uśmiechnąć?

 • Uczniowie wykonują tylko takie czynności na które otrzymali zgodę
 • Uczniowie dzielą się wrażeniami z zabawy

15 min

 1.  

Film prawa i przywileje

10 min

 1.  

Rozpoznajemy prawa i przywileje

 • Nauczyciel pokazuje na tablicy listę praw i przywilejów ucznia (zgodnie z załącznikiem 2)
 • Uczniowie wspólnie je odczytują i zaznaczają na tablicy przywileje.

10 min

 1.  

Monster quiz

 • Uczniowie wykorzystując własne telefony rozwiązują quiz w aplikacji classlab dotyczący praw dziecka przygotowany przez nauczyciela
 • Uczniowie zostają podzieleni automatycznie na odpowiednią liczbę grup.
 • Na końcu nauczyciel z całą grupą omawia wyniki.

10 min

 

Załącznik 1

Przywilej – to szczególne uprawnienie do czegoś, specjalnie nadane prawo.

Więcej przeczytasz w encyklopedii

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przywilej

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/przywilej;4009734.html

 

 

Prawo (uprawnienie) to uprawnienie służące zabezpieczeniu potrzeb i interesów jenostki

Więcej przeczytasz w encyklopedii:

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/prawo-podmiotowe;3961891.html

 

 

Prawa człowieka są to podstawowe uprawnienia jakie przysługują wszystkim ludziom bez względu na ich pochodzenie, wiek, wygląd itp.

O prawach człowieka możesz więcej przeczytać na stronie:

https://amnesty.org.pl/co-robimy/prawa-czlowieka/

 

 

Prawa dziecka to uprawnienia przysługujące wszystkim dzieciom, szczególne przywileje, wynikające z praw człowieka, dane dzieciom ze względu na ich wiek

Więcej możesz przeczytać na stronie:

https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka

 

 

Prawo do życia i prawo do wolności są podstawowymi prawami każdego człowieka. Nie można legalnie z nich zrezygnować. Istnieją jednak sytuacje, w których ze względu na ochronę innych można kogoś tych praw pozbawić .

Więcej przeczytasz o nich na stronach:

http://www.infor.pl/prawo/konstytucja/omowienie-konstytucji/686942,Komu-przysluguje-prawo-do-zycia.html

https://www.coe.int/pl/web/echr-toolkit/le-droit-a-la-liberte-et-a-la-surete

 

 

Prawo do tożsamości oznacza prawo do bycia sobą, do narodowości, do imienia i nazwiska

Więcej możesz przeczytać na stronach:

http://strefamlodych.pl/prawo-do-tozsamosci-artykul-8-konwencji-o-prawach-dziecka/

https://terazbedziebylo.wordpress.com/2015/01/30/prawo-tozsamosci/

 

 

Rodzice wobec dzieci mają swoje prawa, ale także obowiązki. Zakazy i nakazy mają pomagać dzieciom. Dlatego i dzieci i rodzice mają swoje prawa.

Więcej możesz się dowiedzieć czytając strony:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/519297,jakie-prawa-maja-dzieci-wobec-rodzicow.html

http://czasdzieci.pl/domowa-akademia/rodzice-artykuly/id,901-rodzicielskie_obowiazki_dzieciece.html

 

 

Prawa ucznia w szkole zapisane są w jej statucie i wyznaczają szczególne uprawnienia uczniów szkoły. Z praw tych wynikają jednak również obowiązki uczniów.

Statut możesz przeczytać na stronie szkoły

http://www.sp27poznan.pl/artykul/statut_szkoly_i_wewnatrzszkolny_system_oceniania

 

Załącznik 2

 • prawo do radości
 • prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć
 • prawo do szacunku
 • prawo do nauki poprzez zabawę
 • prawo do niepowodzeń i łez
 • prawo do własności
 • prawo do bycia sobą
 • prawo do niewiedzy
 • prawo do upadków
 • prawo do tajemnicy
 • prawo do kochania i dobrego traktowania
 • prawo do swobody myśli
 • prawo do nauki
 • prawo do dnia dzisiejszego

 

Plik tablicy multimedialnej można pobrać korzystając z linkiu:

SMART Notebook