Regulamin świetlicy szkolnej

Z Regulaminem Świetlicy Szkolnej można zapoznać się tu.