ORGANIZACJA PRACY W SZKOLNYM GABINECIE MEDYCZNYM w okresie pandemii koronawirusza od dnia 1 września 2020

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLNYM GABINECIE MEDYCZNYM

w okresie pandemii koronawirusza od dnia 1 września 2020.

 (na podst. Zaleceń Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania (higienistek szkolnych), dotyczących  bezpieczeństwa opieki nad uczniami na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach)

 

 1. Uczniowie oczekujący przed gabinetem na badanie lub poradę muszą zachowywać odległość pomiędzy osobami minimum 2 m.
 2. Uczeń wchodzi do gabinetu w maseczce i po wejściu natychmiast dezynfekuje ręce.
 3. Po wejściu ucznia do gabinetu pielęgniarka mierzy uczniowi temperaturę termometrem bezdotykowym.
 4. W trakcie wizyty ucznia w gabinecie medycznym pielęgniarka jest zabezpieczona maseczką ochronną (ew. przyłbicą),rękawiczkami jednorazowymi i jednorazowym fartuchem ochronnym.
 5. Po każdym uczniu który przebywał w gabinecie medycznym pielęgniarka dezynfekuje gabinet (oraz wszystkie używane w trakcie wizyty przyrządy) i wietrzy pomieszczenie
 6. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia/pracownika szkoły tj. gorączka pow. 38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, pielęgniarka zawiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców i kieruje osobę chorą do domu z zaleceniem kontaktu z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem oraz zgłosza podejrzenie telefonicznie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uczeń zostaje odizolowany do czasu przybycia opiekuna w pokoju (izolatce) wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. Opuszczenie budynku z pokoju (izolatki) przez osobę izolowaną nie powinno się odbywać podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został odizolowany. Pomieszczenie to, po opuszczeniu go przez ucznia/pracownika, należy zdezynfekować i przewietrzyć. W przypadku wystąpienia powyżej sytuacji pielęgniarka stosuje u siebie specjalne zabezpieczenie w postaci maseczki FFP2 lub FFP3 oraz jednorazowego wodoodpornego fartucha barierowego.
 7. Ogólne zasady dezynfekcji gabinetu
  • wietrzenie gabinetu co godzinę
  • dezynfekcja pomieszczenia przy pomocy lampy bakteriobójczej przez 30min przed rozpoczęciem pracy, 30 min w trakcie dnia i 30min po zakończeniu pracy.
  • dezynfekcja blatów i przyrządów medycznych (kozetki, wagi) przed oraz po zakończeniu pracy.