Ogólne warunki ubezpieczenia w placówce oświatowej

Kwota ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w roku szkolnym 2015/16 wynosi 40 zł.