Inne akcje charytatywne

Nasza szkoła od wielu lat wspomaga wiele akcji charytatywnych organizowanych przez Fundację Pomocy Humanitarnej "Redemproris Missio".