Informacje Rady Rodziców

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców reprezentuje interesy wszystkich Państwa jako Rodziców, zarówno na terenie szkoły, jak i poza szkołą. Działania Rady mają na celu wsparcie rozwoju dzieci i ich pasji, poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa. Wspieramy różne szkolne akcje, inicjatywy i działania. Prowadzimy stały dialog z dyrekcją szkoły i nauczycielami, rozwiązując pilne i długofalowe problemy szkolne związane z uczniami.

Gromadzimy fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które przeznaczone są wyłącznie na potrzeby uczniów-naszych dzieci. Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele! Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców i nauczycieli do kierowania do nas wszelkich pomysłów, uwag oraz inicjatyw, w które Rada mogłaby się zaangażować. Razem uda nam się zdziałać więcej! Można się z nami kontaktować pisząc na adres radarodzicow@sp27poznan.pl, przez przedstawicieli klasowych albo bezpośrednio na zebraniach. 

Decyzją nowej Rady z dnia 23.09.2013r została utrzymana wysokość dobrowolnej składki na komitet rodzicielski w kwocie 50zł na rok szkolny. Jeżeli w szkole jest rodzeństwo składkę rodzice płacą tylko za jedno dziecko. W przypadku gdy kwota należności stanowi zbyt duże obciążenie finansowe, można dokonać wpłaty w niższej kwocie. Składki prosimy przekazywać do skarbników klasowych, którzy następnie wpłacają pieniądze do skarbnika Rady pani Katarzyny Kubiak (informacja o dyżurach skarbnika będzie umieszczana na stronie szkoły oraz w gablocie). 

Rada Rodziców w zależności od wysokości środków finansowych jakimi dysponuje:

  • kupuje pamiątkowe tarcze dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum kończacych szkołę
  • dofinansowuje wycieczki szkolne organizowane przez nauczycieli i Samorząd Szkolny
  • finansuje dodatkowe nagrody książkowe na koniec roku szkolnego dla uczniów, kończących szkołę z wyróżnieniem
  • kupuje nagrody w konkursach organizowanych przez nauczycieli w ramach zajęć przedmiotowych
  • organizuje festyn z okazji Dnia Dziecka
  • dofinansowuje organizację półkolonii w czasie ferii zimowych jak i letnich, które odbywają się na terenie naszej szkoły
  • pomaga w organizacji Kiermaszu Świątecznego
  • uczestniczy w zorganizowaniu Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego
  • finansuje zakup pamiątkowych dyplomów dla pierwszoklasistów
  • dofinansowuje inne inicjatywy, które służą naszym dzieciom, a wymagają nakładów finansowych

Powyższe działania są możliwe i jednocześnie  ograniczone ilością corocznie wpłacanych przez Państwa składek na fundusz Rady Rodziców.

Wszystkim Rodzicom, którzy wspierają finansowo Radę, opłacając składki, serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

 

Rada rodziców :)