Harmonogram roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

  1.  

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

3 września 2018 r.

 

  1.  

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 - 31 grudnia 2018 r.

 

  1.  

 

Ferie zimowe

 

 

14-27 stycznia 2019 r.

 

  1.  

 

Egzamin gimnazjalny

 

 

10 – 12 kwietnia 2019r.

 

  1.  

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

15 -17 kwietnia 2019r

  1.  

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

18 - 23 kwietnia 2019 r.

 

  1.  

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

21 czerwca 2019 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne:

2 listopada - kiermasz świąteczny

2 maja – Dragony ( smocze łodzie)

 

Plan konsultacji, spotkań z rodzicami i stałych Rad Pedagogicznych

w roku szkolnym 2018/2019

 

11 września

Rada Pedagogiczna

 

11 września

Zebrania z rodzicami

 

17.00 – szkoła podstawowa

           18.00 – gimnazjum

29 października

Konsultacje

 

26 listopada

 

Konsultacje

 

 

 

11 grudnia

podajemy zagrożenia oceną niedostateczną i naganną   zachowania)

 

20 grudnia

Proponowane oceny semestralne

 

7 stycznia

Konferencja klasyfikacyjna

 

10 stycznia

Zebrania z rodzicami

17.00 – szkoła podstawowa

           18.00 – gimnazjum

 

4 lutego

Konferencja analityczna

 

25 lutego

konsultacje

25 marca

Konsultacje

17 maja

podajemy zagrożenia ocena niedostateczną i naganną zachowania,

 

27 maja

Zebrania z rodzicami/ konsultacje

31 maja

przewidywane oceny

końcoworoczne

 

14 czerwca

Konferencja klasyfikacyjna

 

19 czerwca

Konferencja analityczna

 

21 czerwca

Zakończenie zajęć dydaktycznych