Harmonogram roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

3 września

Zebrania z rodzicami

 

8 września

Rada Pedagogiczna

 

26 października

Konsultacje online

 

30 listopada

 

Zebrania i konsultacje online z rodzicami

 

 

 

17 grudnia

 

Konsultacje online

22 grudnia

 

Oceny przewidywane

27 stycznia

Konferencja klasyfikacyjna*

 

28 stycznia

Zebrania online z rodzicami

 

 

4 lutego

Konferencja analityczna

 

29 marca

Konsultacje

26 kwietnia

konsultacje

 

31 maja

Zebrania z rodzicami/ konsultacje

9 czerwca

Oceny proponowane

18 czerwca

Konferencja klasyfikacyjna**

 

22 czerwca

Konferencja analityczna

 

26 czerwca

Zakończenie zajęć dydaktycznych

 

*oceny do Librusa należy wpisać do 25 stycznia 2021r.

** oceny do Librusa należy wpisać do 17 czerwca 2021r