Harmonogram roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

        1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

        2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

        3.

 Ferie zimowe

12-25 lutego 2018 r.

        4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

        5.

Egzamin gimnazjalny

1.       część humanistyczna

– 18 kwietnia 2018 r. (środa)

 

§ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 

§ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

2.       część matematyczno-przyrodnicza

– 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

 

§ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 

§ z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

3.       język obcy nowożytny

 

– 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 

§ na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 

§ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

        6.

W terminie dodatkowym

część humanistyczna

– 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

 

§ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 

§ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

 2. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)

 

§ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 

§ z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

4.       język obcy nowożytny

– 6 czerwca 2018 r. (środa)

 

§ na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 

§ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

        7.

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego

15 czerwca 2018 r.

        8.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

15 czerwca 2018 r.

        9.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

22 czerwca 2018 r.

      10.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne:

2 maja (środa) – grudzień -  kiermasz świąteczny

4 maja (piątek) – 7 kwietnia sobota -  (zajęcia lekcyjne – plan z piątku)

1 czerwca ( piątek) – w czerwcu  (Dragony – wyścigi smoczych łodzi)

 

 

Plan konsultacji, spotkań z rodzicami i stałych Rad Pedagogicznych

w roku szkolnym 2017/2018

 

11 września

Rada Pedagogiczna

 

14 września

Zebrania z rodzicami

 

17.00 – szkoła podstawowa

           18.00 – gimnazjum

30 października

Konsultacje

 

27  listopada

 

Konsultacje

 

 

 

18 grudnia

konsultacje

5 stycznia

podajemy zagrożenia oceną niedostateczną i naganną  zachowania,

konsultacje

29 stycznia

Proponowane oceny semestralne

 

5 lutego

Konferencja klasyfikacyjna

 

8 lutego

Zebrania z rodzicami

17.00 – szkoła podstawowa

           18.00 – gimnazjum

 

28 lutego

Konferencja analityczna

 

26 marca

konsultacje

23 kwietnia

Konsultacje

18 maja

podajemy zagrożenia ocena niedostateczną i naganną zachowania,

 

28 maja

Zebrania z rodzicami

7  czerwca

przewidywane oceny

końcoworoczne

 

18 czerwca

Konferencja klasyfikacyjna

 

20 czerwca

Konferencja analityczna

 

22 czerwca

Zakończenie zajęć dydaktycznych