Harmonogram działań międzyszkolnej sieci współpracy w programie Aktywna Tablica

 1. Spotkania nauczycieli wykorzystujących TIK w nauczaniu
  • "Nauka programowania w klasach 4-8" w oparciu o LoFi roboty - 19.03.2018 w Szkole Podstawowej nr 27
  • Spotkacjie nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  • Spotkanie nauczycieli klas 1-3
  • Spotkanie nauczycieli języków obcych
 2. Lekcje otwarte
  • Etyka w klasie 4 - 17.01.2018 - Szkoła Podstawowa nr 27
  • Programowanie w klasie 2 - 14.03.2018 - Szkoła Podstawowa nr 27
  • Matematyka - kwiecień/maj - Szkoła Podstawowa nr 6
  • Nauczanie początkowe - kwiecień/maj - Szkoła Podstawowa nr 6