Góra Grosza

Akcja organizowana jest przez Towarzystwo „Nasz Dom” i jest jedną z największych akcji społecznych w Polsce. Dotychczas zebrano ponad 24 miliony złotych. Patronat nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej.

Akcja „Góra Grosza” odbywa się w pierwszych dniach grudnia we wszystkich typach szkół na terenie całej Polsk.i W szkołach w tym czasie uczniowie wraz z nauczycielami organizują zbiórkę drobnych monet (od 1 gr do 50 gr). Zebrane środki zostaną wykorzystane na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Celem akcji jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że nawet drobne grosze zebrane przez miliony dzieci i młodzieży mogą stanowić wielką wartość – stać się wielką ogólnopolską „Górą Grosza”,  która może pomóc odmienić smutny los samotnych dzieci.

Pełna informacja na temat przyznanej pomocy znajduje się na stronie Towarzystwa NASZ DOM: www.towarzystwonaszdom.pl