ElektroŚmieci

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI W NASZEJ SZKOLE
od 1.10.2013r. do 31.05.2014r.
w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”.

 

Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym („ZSEE”), wsparcie samorządu w tworzeniu efektywnego i funkcjonalnego systemu zbierania elektrośmieci oraz aktywizowanie mieszkańców miast do odnoszenia ZSEE w miejsca do tego przeznaczone („Punkty zbierania elekrośmieci”), co stanowi integralny element działań edukacyjnych.

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ) to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom, odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, np. żagli, misek żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD.


Zachęcamy wszystkich do pozbycia się zalegających w piwnicach, na strychach i w mieszkaniach starego sprzętu elektrycznego. Punkt bezpłatnego odbioru elektrośmieci znajduje się w naszej szkole.


Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika, nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce od 29 lipca 2005 r. (Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Grozi za to kara grzywny do 5 tys. zł. Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe, takie jak rtęć, związki bromu, kadm, PCB, freon czy azbest, które po wydostaniu się z urządzenia elektronicznego przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt. Selektywna zbiórka elektrośmieci w punktach zbierania, demontaż w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji i pierwiastków, chroni środowisko naturalne przed skażeniem. Odzysk surowców i wykorzystanie ich do produkcji nowych urządzeń, zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych kolejnych produkcji.


Serdecznie zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w naszym programie.