EkoSzkoła

        ZBIÓRKA BATERII 

Bateria to zmagazynowana energia chemiczna zamieniana w energię elektryczną. Zużyte baterie zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, lit. Wymienione substancje są niebezpieczne dla środowiska, gdy trafią bezpośrednio do kosza, bądź - co gorsza - na dzikie wysypisko. Zużyte baterie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego też należy je oddzielać od zwykłych śmieci poprzez segregację „u źródła”, czyli bezpośrednio po ich wykorzystaniu. 

Baterie są wszędzie tam, gdzie możesz usłyszeć dźwięk i/lub zobaczyć światło, a więc w zabawce, kartce pocztowej, budziku, latarce, aparacie fotograficznym itp. Czasami baterii tych nie można ani wymienić na nowe, ani usunąć. Dlatego w procesie utylizacji cały produkt traktowany jest jako odpad niebezpieczny. Pamiętaj o tych przedmiotach i nie wyrzucaj ich do pojemnika na śmieci wraz z innymi odpadami. Zbieraj zużyte baterie do oddzielnych pojemników. W ten sposób zadbasz o środowisko. 

W naszej szkole zbieramy zużyte baterie we współpracy z firmą REBA . 

Przynoś zużyte baterie do szkoły i przekazuj pani Lidii Henschke lub swojemu wychowawcy. Za każdy zebrany i oddany do REBA kilogram baterii nasza szkoła otrzyma 1 punkt, a zgromadzone punkty możemy także zamienić na nagrody: pomoce naukowe, sprzęt sportowy i elektroniczny itp.


Pamiętaj! 
Zbierając baterie, dbasz o środowisko, w którym żyjesz. 
Nic nie tracisz, a możesz jedynie zyskać. Pomyśl o tym.