Aktywna Tablica - międzyszkolna sieć współpracy

Szkoła Podstawowa nr 27 uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". W ramach działań podjętych w tym programie wyposarzyliśmy dwie sale w nowoczesne tablice multimedialne i wprowadzamy na prowadzonych lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia z innymi szkołami i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Szkoły uczestniczące w sieci:

  • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego

 Z działaniami podjętymi w ramach sieci współpracy zapoznać się można w harmonogramie.

Zapraszamy również do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk, w tym scenariusze lekcji otwartych zrealizowanych w międzyszkolnej sieci współpracy.