Prezydium Rady

Przewodnicząca

Joanna Hauser 

Zastępca przewodniczącej

Marta Szmytkowska

Sekretarz

Wojciech Stępień

Skarbnik

Alicja Wilk

Członkowie

Maciej Respondowicz
Małgorzata Gawłowska
Krzysztof Mikołajczak

 

Kontakt do Rady Rodziców:
radarodzicow@sp27poznan.pl