Prezydium Rady

Przewodniczący                                                                                            Piotr Adamczyk              tel. 601-754-602

Zastępca przewodniczącego
Jolanta Godleś

Sekretarz
Ewelina Mańczak

Skarbnik
Mirosław Piskorski         tel. 505-717-792

Członkowie
Hanna Kurek                                                                                                                                                                      Maciej Respondowicz

 

Kontakt do Rady Rodziców:
radarodzicow@sp27poznan.pl