CZŁOWIEK PIERWOTNY I JEGO ŻYCIE

6 listopada w poniedziałek odwiedziły nas studentki Koła Naukowego Archeologii IA UAM w Poznaniu. Zajęcia dotyczyły życia człowieka pierwotnego. Uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną mogli dotknąć wielu rekwizytów, malować ochrą, zobaczyć jak wyglądał ubiór naszego przodka. Warsztaty trwały 2 godziny i wszyscy uczniowie wynieśli sporo wiedzy na temat archeologii. Ciekawe spotkanie pozostanie na długo w naszej pamięci.

13.11.2017