HEJ, KOLĘDA...

Tegoroczny konkurs „Najpiękniejsze kolędy, pastorałki i piosenki o zimie” odbył się 14 grudnia 2017r.

Kilkunastu artystów zaprezentowało bardzo zróżnicowany repertuar piosenek. Wielu uczniów wystąpiło w strojach dopasowanych do śpiewanego tekstu. To podkreśliło szczególny charakter tego konkursu. Nauczyciele zasiadający w jury oceniali znajomość tekstu, interpretację, walory muzyczne, dykcję. Wszystkie występujące dzieci otrzymały dyplomy i świąteczne upominki.

Po podliczeniu wszystkich punktów z kart do głosowania wyłonieni zostali laureaci:

I miejsce: Natalia Jarecka

II miejsce: Karolina Pawłowska i Emilia Mayer

III miejsce: Nela Kędzierska

Na szczególne wyróżnienie zasłużyły dwie artystki: Natalia Szmytkowska i Wiktoria Grygier, które zaśpiewały aż 8 zwrotek znanej kolędy.

A ile zwrotek Wy potraficie zaśpiewać?

02.01.2018