MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS V i VI

Serdecznie zapraszamy uczniów klas piątych i szóstych do udziału w konkursie matematycznym   „ Quiz-Mat”

 

I edycja konkursu przeprowadzona zostanie w naszej szkole

17 marca 2014 roku w godzinach 11.00 - 12.30.

Po części konkursowej organizatorzy zapraszają wszystkich do udziału we wspólnej matematycznej zabawie (zakończenie około godziny 14:00).

 

Zgłoszenia szkół przyjmujemy do dnia 10 marca 2014 roku:

drogą elektroniczną na adres : gm64@poznan.interklasa.pl

lub telefonicznie 604 58 43 81( po godzinie 14:00)

 

Organizatorzy:

 Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi 60-665 Poznań, os.Winiary 2

Dyrektor Szkoły Hanna Stankiewicz

Nauczyciele: Dorota Świt, Joanna Weber-Ciesielczyk, Róża Łukaszek

 

Regulamin konkursu

 1. ORGANIZATOR

 • Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi 60-665 Poznań, os. Winiary 2
 • Dyrektor Szkoły – Hanna Stankiewicz
 • Nauczyciele – Dorota Świt, Joanna Weber-Ciesielczyk, Róża Łukaszek

 

2. ADRESAT KONKURSU

Uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych.

 

3. CELE KONKURSU

 • rozwijanie zainteresowań matematycznych;
 • rozbudzanie myślenia logicznego;
 • doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych;
 • kształcenie umiejętności współdziałania w grupie;
 • rozwijanie spostrzegawczości

 

4. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja konkursowa będzie oceniać umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczość, wiedzę i zastosowanie matematyki w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem:

 • dziesiątkowy system pozycyjny;
 • rachunek pamięciowy i pisemny;
 • jednostki i ich zamiana;
 • znaki rzymskie
 • własności figur płaskich i przestrzennych.

 

5. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

 • Konkurs jest jednoetapowy. Ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konkursu odbywa się tego samego dnia.
 • W konkursie bierze udział jeden 4 osobowy zespół z każdej zgłoszonej szkoły.
 • Uczestnicy pracują zespołowo, rozwiązując łamigłówki, sudoku, tangramy krzyżówki matematyczne i układanki.
 • Każda drużyna pokonuje wszystkie konkurencje, które mają określony limit punktowy i czasowy. Sędziami poszczególnych konkurencji są uczniowie klas gimnazjalnych szkoły organizatora.
 • Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa jury, w skład którego wchodzą nauczyciele matematyki startujących szkół, wybrani losowo przed rozpoczęciem konkursu.
 • Jury podlicza punkty zdobyte przez poszczególne pary oraz ustala listę zwycięzców. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności laureatów decyduje łączny czas wszystkich konkurencji.

 

6. TERMIN KONKURSU

17 marca 2014r. w godz. 11.00 - 12.30

 

7. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Zespól Szkół nr4 z Oddziałami Sportowymi Poznań, Osiedle Winiary 2

 

8. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU

 • Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 10 marca 2014 r. pocztą elektroniczną na adres: gm64@poznan.interklasa.pl temacie :Quiz-Mat
 • W e-mailu proszę o padanie nazwy szkoły, imiona i nazwiska uczestników konkursu, nazwisko, imię oraz telefon kontaktowy nauczyciela zgłaszającego.
 • Do każdej zgłaszającej się szkoły zostanie wysłane pocztą elektroniczną zawiadomienie o jej udziale w konkursie.

 

9. NAGRODY

Trzy zwycięskie drużyny otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

10. UWAGI

Każdy uczestnik konkursu powinien posiadać ważną legitymację szkolną.

Uczniowie przynoszą własne przybory do pisania i kreślenia.

W czasie obrad jury organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu poczęstunek.

Wyniki konkursu zostaną upowszechnione poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły organizatora.

W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tej informacji

 

04.03.2014