Sportowy talent - zaproszenie na cykl 14 darmowych treningów

Klub Karate Tradycyjnego ma przyjemność poinformować iż Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarneckiego, została objęta ogólnopolskim projektem „SPORTOWY TALENT” realizowanym pod patronatem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Wielkopolskiego Związku Karate Tradycyjnego. Projekt zakłada cykl 14 darmowych treningów, realizowanych przez trenerów Klubu ORZEŁ Poznań. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzacje karate tradycyjnego i budowaniu wśród dzieci świadomości korzyści płynących z aktywności fizycznej oraz profesjonalnego treningu. To nasz priorytet. Przedsięwzięcie daje możliwość skorzystania z darmowych treningów, pozwalając na zapoznanie się z nową fascynującą aktywnością ruchową jaką jest KARATE TRADYCYJNE. Dodatkowo pozwala także poznać zasady i etykiety japońskiego treningu będącego swego rodzaju sztuką.

 

Zapraszamy na darmowy miesiąc treningów w ramach projektu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego i Ministerstwa Sportu, skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Przedsięwzięcie daje możliwość  zapoznania się z nową aktywnością ruchową jaką jest KARATE TRADYCYJNE. Dodatkowo pozwala także poznać zasady i etykietę japońskiego treningu będącego swego rodzaju sztuką. Nasz priorytet, to budowanie wśród dzieci, świadomości korzyści płynących z aktywności fizycznej oraz profesjonalnego treningu.
            Zajęcia prowadzi Szymon Gogola 3 dan. Wieloletni członek kadry narodowej i wielokrotny medalista Mistrzostw Europy i Polski,
            Treningi dwa razy w tygodniu: wtorki i czwartki godz. 18:00

 

 

17.09.2020