LAUREACI KONKURSU RADY RODZICÓW

Rozstrzygnięcie konkursu z nagrodami dla klas mający na celu zachęcenie do wpłacania składek na Radę Rodzicow Szkoły.

Przypominamy, że warunkiem udziału klasy w konkursie jest dokonanie wpłaty całej składki, tj. 50 zł, na Radę Rodziców przez minimum 60% uczniów danej klasy. Konkurs trwał do końca maja 2020r.

Dla trzech zwycięskich klas zostaną ufundowane nagrody pieniężne  w wysokości:

1 miejsce  -  60% kwoty wpłaconej przez klasę na Radę Rodziców

2 miejsce  -  40% jw.

3 miejsce  -  20% jw.

które klasa przeznaczy na dowolnie wybrany przez siebie cel. 

Przykład: w klasie jest 20 uczniów x 50 zł = 1000 zł wpłata 600 zł (spełniony warunek uczestnictwa w konkursie).

Rozstrzygnięcie konkursu:

                         

Miejsce klasa ilość uczniów w klasie max kwota do wpłacenia wpłacona kwota procent wpłaconych środków nagroda
1. 2a 22 1100 1100 100% 660
2. 1a 20 1000 650 65% 260
3. 7c 20 1000 540 54% 100*
4. 7b 21 1050 375 36%  
5. 6b 26 1300 365 28%  

* pomimo niespełnienia kryteria 60% wpłat przez klasę  7c, Rada Rodziców wyjatkowo  przyznała  nagrodę  w wysokości 100 zł.

Wszystkim klasom DZIĘKUJEMY za dokonanie wpłaty a klasom nagrodzonym  GRATULUJEMY!

Jednocześnie zachęcamy do wpłat na Radę:

 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 27 w Poznaniu                                                                                                 nr rachunku 76 1320 1016 7750 2180 2000 0001                                                                                                         W  tytule  prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której dziecko uczęszcza.

                                                                 

                                                                                                                                             Piotr Adamczyk                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Rodziców   

                                                                                                                                               601 75 46 02                                                                                                                                         kontakt: radarodzicow@sp27poznań.pl

25.06.2020